Externe of interne jobcoaching, wat is het verschil? - Elan Training

16.09.22

Externe of interne jobcoaching, wat is het verschil?

Jobcoaching kan zowel extern als intern worden georganiseerd. Daarom bieden we bij Elan Training niet alleen de Jobcoachopleiding op hbo-niveau aan (extern), maar ook de Leergang Interne Jobcoach (intern) op mbo-niveau. In dit artikel leggen we je uit waar de verschillen zitten ↓

Recht op ondersteuning
Werknemers met een begeleidingsbehoefte hebben recht op verschillende soorten ondersteuning en werkgevers kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingen op de werkplek, ondersteuning bij het vervoer en jobcoaching.

De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een begeleidingsbehoefte op de werkplek te begeleiden. In principe wordt de jobcoach maximaal drie jaar vergoed, dat geldt zowel voor externe als interne jobcoaches. Heeft de werknemer na deze 3 jaar nog steeds begeleiding nodig, dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.


De externe jobcoach

Wordt er gekozen voor een externe jobcoach, dan mag dat alleen een coach van een door UWV erkende jobcoachorganisatie* zijn. Als UWV toestemming geeft om de begeleiding door de jobcoach te vergoeden, dan mag hij dit voor een aantal uren per werkweek doen. Dit hangt af van het aantal uren de werknemer werkt en hoeveel begeleiding deze nodig heeft.

De jobcoach helpt met inwerken zolang de eerste arbeidsovereenkomst duurt. Hij laat UWV daarna weten hoe het met de werknemer gaat. Als het nodig is kan de externe jobcoach blijven begeleiden. Hij doet dit steeds zo lang het (tijdelijke) arbeidsovereenkomst duurt.
Dit duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat de werknemer het werk daarna zelfstandig kan doen. Alleen in bijzondere gevallen kan de jobcoach langer dan 3 jaar begeleiden. UWV bekijkt dit van geval tot geval.


De interne jobcoach

Wordt er gekozen voor interne jobcoaching dan kan de werkgever een specifieke medewerker aanwijzen als jobcoach. De medewerker kan dan, vaak op kosten van de werkgever, de Leergang Interne Jobcoach volgen. Dit kan bijvoorbeeld een werknemer zijn die al langer werkzaam is in het bedrijf. Deze werknemer kent de gebruiken en ongeschreven regels beter dan een externe jobcoach. Voor het inzetten van een interne jobcoach is een vergoeding mogelijk vanuit het WSP.

Om voor interne jobcoaching in aanmerking te komen, dient het arbeidscontract aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste zes maanden én
  • de medewerker werkt in deze dienstbetrekking ten minste twaalf uur per week én
  • er is sprake van een loonwaarde van minimaal 35 procent van het wettelijk minimumloon
  • er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit genoemde voorwaarden blijken (dus geen 0-uren overeenkomst).

Bij de subsidieaanvraag moet de werkgever aan kunnen tonen dat de door de werkgever beoogde interne jobcoach:

  • een training heeft gevolgd om werknemers met een begeleidingsbehoefte te begeleiden op de werkplek
  • aantoonbaar ervaring heeft met het geven van werkinstructies;
  • aantoonbaar ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer moet uitvoeren;
  • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.


Erkende opleidingen

Met de Jobcoachopleidingen van Elan Training ontwikkel je je tot een allround jobcoachprofessional. De Jobcoachopleiding op hbo-niveau is dé door Noloc erkende en geregistreerde beroepsopleiding. De Leergang Interne Jobcoach op mbo niveau is een door NVS erkende en geregistreerde leergang.
Voor beide opleidingen kan het persoonlijk STAP-budget worden ingezet.

 

 

 

 

* Welke organisaties erkend zijn is terug te vinden op de lijst met erkende jobcoachleveranciers. Gemeenten en UWV werken aan harmonisatie van de regelgeving, maar in de praktijk zijn er nog steeds verschillen tussen de regelingen van gemeenten en UWV en tussen de regelingen van gemeenten onderling. Informeer daarom bij uw WerkgeversServicepunt naar de geldende regels.

Bron: UWV.nl en opnaarde100000.nl

Vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×