Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid - Elan Training

Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid

De perfecte mix: Participatiewet/Wajong/WIA & actuele ontwikkelingen (1-daagse cursus)

In de training krijg je uitleg over de rolverdeling UWV en gemeenten, nieuwe wetstechnische begrippen, indicatiestellingen, relatie Participatiewet versus Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten en werkgeversinstrumenten.

Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid

Voor wie is de training Participatiewet versus Wet- en Regelgeving Sociale Zekerheid bedoeld?

We hebben deze training ontwikkeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie met de sociale zekerheid te maken heeft, zoals staf,- en beleidsmedewerkers, Jobcoaches, klantmanagers, regisseurs, HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkcoaches, stage docenten (Pro/VSO/Entree), ambulant begeleiders zorg, uitvoerende beschut werk en iedereen die actief is in het begeleiden van personen met een arbeidsbeperking.

Wat leer je?

Na afloop van deze training beschik je over wetstechnische kennis en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin. Je hebt handvatten gekregen om op een adequate en juridisch verantwoorde wijze de huidige en toekomstige regelgeving te interpreteren en toe te passen. Ook heb je inzicht gekregen in de rollen en verantwoordelijkheden van uitvoerders in de sociale zekerheid en sociale partners. Hierdoor ben je in staat om zowel klant “werknemer” als klant “werkgever” te adviseren en te informeren over wetten en re-integratie instrumenten. Daarnaast worden begrippen zoals indicatie Banenafspraak, Landelijk DoelgroepRegister, advies Beschut Werk , arbeidsvermogen, loondispensatie, loonkosten subsidie enz. helder uitgelegd.

Onze ervaren docenten behandelen tijdens deze training actuele vraagstukken vanuit hun dagelijkse (arbeidsdeskundige) beroepspraktijk , veelal aan de hand van casuïstiek. Tijdens de training is er voldoende ruimte voor ervaringen en vraagstukken van deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

De afgelopen jaren is de verzorgingsstaat getransformeerd naar een participatiemaatschappij. De WAO is bijvoorbeeld opgevolgd door de WIA, met een sterke prikkel om ondanks een verminderde belastbaarheid toch aan het werk te blijven. Ook andere terreinen van de sociale zekerheid (WWB, WW, Wajong & WSW) ondergaan een metamorfose. Met ingang van de Participatiewet is er voor bepaalde groepen werkzoekenden veel veranderd. De focus ligt vooral op werken naar arbeidsvermogen waarbij de baanafspraak de kapstok is om dit te realiseren. In de training wordt uiteengezet hoe deze uitgangspunten in wetgeving zijn vertaald.

De belangrijkste wetgeving

In deze training komt een aantal belangrijke wetten aan bod: WIA, Bijstand (WMO), Wajong, Participatiewet etc.

  1. Rolverdeling UWV en gemeenten
  2. Nieuwe wetstechnische begrippen sinds de Participatiewet
  3. Positionering Wajong / herindeling Wajong
  4. Indicatiestellingen UWV (indicatie banenafspraak / advies indicatie Beschut werk)
  5. Werkgeversregelingen

Uitvoering van de sociale zekerheid

De omvorming van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij maakte het noodzakelijk om de organisatie van de sociale zekerheid volledig te herzien. Deze training laat zien hoe op dit moment de uitvoering van de sociale zekerheid is georganiseerd en welke veranderingen op handen zijn.

Re-integratie-instrumenten

De sociale zekerheidswetten voorzien in een breed arsenaal aan re-integratie instrumenten. In deze training komen zij stuk voor stuk aan bod. Diverse re-integratie bevorderende regelingen voor personen met een arbeidsbeperking worden behandeld, zoals de WTL (Wet Tegemoetkoming Loondomein; LIV/LKV), no-riskpolis, werkplekaanpassingen, loonkostensubsidie, loondispensatie, proefplaatsing, job coaching etc.

Toekomstige ontwikkelingen (Breed offensief)

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Gemeente zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen die vallen onder deze wet. Na de invoering van de Participatiewet zijn er continu veranderingen aan de orde geweest. Verdere ontwikkelingen (Breed offensief) en veranderingen worden in deze training behandeld.

Startdata

Meld je aan!

Elan Training biedt interne opleidingen (op onze locaties) of incompany opleidingen (bij jouw organisatie) op het gebied van Werk en Inkomen. Wanneer een hele afdeling getraind wordt kan het een aantrekkelijk idee lijken om ons naar jouw organisatie toe te halen, en als het gewenst is doen we dat uiteraard! Toch wijzen we ook graag op de voordelen van opleiden op ónze locaties. We zijn hier namelijk van alle gemakken voorzien!

Deze training wordt uitsluitend incompany aangeboden. Mocht je de mogelijkheden willen bespreken, vul dan hieronder het contactformulier in.

Vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×