Wet verbetering Poortwachter (WvP) en WIA - Elan Training

Wet verbetering Poortwachter (WvP) en WIA

Een must voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft

Voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft is gedegen en praktische kennis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) onmisbaar. In deze cursus leer je de ins-en-outs van beide wetten.

Wet verbetering poortwachter (Wvp) en WIA

Voor wie is de training Wet verbetering poortwachter (Wvp) en WIA bedoeld?

We hebben de training ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met uitval van werknemers door ziekte of arbeidsongeschiktheid en hun re-integratie, zoals medewerkers personeelszaken, afdelingshoofden en ander managers, arbeidsdeskundigen, HRM-adviseurs, re-integratieadviseurs, jobcoaches, casemanagers en werkcoaches, leidinggevenden, etc.

Wat leer je?

Je begrijpt de uitgangspunten en achtergronden van de Wvp en WIA en kunt daar naar handelen. Je krijgt inzicht in de rechten en plichten van werkgever, werknemer, verzekeringsmaatschappij en het UWV. Je kunt onderscheid maken in de rollen van de diverse deskundigen en je leert te sturen door interventies in te zetten.
Je begrijpt hoe de claimbeoordeling door het UWV plaatsvindt. De onderverdeling binnen de WIA (IVA, WGA en 35-min) is je duidelijk en je kunt globaal de financiële gevolgen uitrekenen voor de werknemer en werkgever. Daarnaast krijgt je inzicht in de effecten van het eventuele eigen risicodragerschap voor werkgever.

Ervaren docenten behandelen tijdens deze training actuele vraagstukken vanuit hun dagelijkse (arbeidsdeskundige) beroepspraktijk, veelal aan de hand van casuïstiek. Er is ruimte voor de ervaringen en vraagstukken van de deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Beroeps- en arbeidsmarktkunde

De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds een aantal jaren bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Pas wanneer het duidelijk is dat de werknemer niet meer binnen het eigen bedrijf de arbeid kan hervatten treedt het UWV op als ‘Poortwachter’ voor de WIA. In dit onderdeel komen onder meer de verlengde loondoorbetaling en verlengde ontslagbescherming aan de orde, en de vraag in hoeverre het verzuim kan worden gemedicaliseerd.

Tijdsbalk bij ziekteverzuim

Tijdens deze training lopen we de volledige tijdsbalk na die in het kader van de Wet verbetering poortwachter geldt.

De diverse rollen binnen de Wet verbetering poortwachter

In dit onderdeel gaan we dieper in op de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. We hebben het over de casemanager en de overige functionarissen die betrokken zijn bij verzuim en inzetbaarheid, zoals van de HR-adviseur, preventiemedewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, en uiteraard de werknemer en werkgever zelf.

Beoordelingskader van UWV

Indien de re-integratie van een zieke werknemer niet slaagt, vindt overdracht van verantwoordelijkheden plaats van werkgever naar UWV. Om dit proces ordelijk te laten verlopen, is een complex van regels opgesteld, ‘het poortwachtersmodel’. Hoe toetst het UWV de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer? Hoe kan een bekortingsverzoek bij een door UWV opgelegde loonsanctie worden ingediend?

Geheimhouding en College Bescherming Persoonsgegevens

Wij gaan met jou in op de regels die gelden bij de vraag: wie praat met wie over het verzuim en de medische aspecten daarvan? Welke regels voor privacy spelen daarbij een rol?

Van Ongevallenwet tot WIA

We behandelen de geschiedenis van regelingen voor arbeidsongeschiktheid in vogelvlucht; uitgangspunten van de huidige wetgeving, zoals de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat.

Onderverdeling WIA

We gaan dieper in op de inhoud en achtergronden van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Wat gebeurt er indien iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt is?

Claimbeoordeling en criteria

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure voor de WIA, wie zijn daarbij betrokken en wat zijn de beoordelingscriteria voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid? Wat indien de wachttijd niet is volbracht?

Startdata

Meld je aan!

Elan Training biedt interne opleidingen (op onze locaties) of incompany opleidingen (bij jouw organisatie) op het gebied van Werk en Inkomen. Wanneer een hele afdeling getraind wordt kan het een aantrekkelijk idee lijken om ons naar jouw organisatie toe te halen, en als het gewenst is doen we dat uiteraard! Toch wijzen we ook graag op de voordelen van opleiden op ónze locaties. We zijn hier namelijk van alle gemakken voorzien!

Deze training wordt uitsluitend incompany aangeboden. Mocht je de mogelijkheden willen bespreken, vul dan hieronder het contactformulier in.

20 maart 2024

Oisterwijk

Direct aanmelden

15 november 2023

Oisterwijk

Direct aanmelden

Vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×