HBO

Loopbaancoachopleiding

Professionele begeleiding bieden bij alle loopbaanvragen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met het adviseren en begeleiden van leerlingen, studenten, werkzoekenden, werknemers bij hun loopbaanoriëntatie en loopbaankeuzes.

 • Niveau HBO
 • Opleidingsduur 8-9 maanden (35 dagdelen, verdeeld over 3 modules)
 • Studiebelasting Gemiddeld 6 uur per week
 • Groepsgrootte 8-14 deelnemers
 • Prijs compleet € 6.750 (vrij van BTW)
Incompany mogelijkheid Webinar

Ulvenhout

Loopbaancoachopleiding

Voor wie is de opleiding tot loopbaancoach bedoeld?

Ben jij als loopbaanprofessional (in spé) op zoek naar verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden in het vakgebied? Wil jij een omvattende blik krijgen op theorie en praktijk van de loopbaankunde en op een effectieve manier leren hoe jij cliënten kunt begeleiden in hun loopbaanontwikkeling? Dan is deze opleiding iets voor jou!

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met het adviseren en begeleiden van leerlingen, studenten, werkzoekenden, werknemers bij hun loopbaanoriëntatie en loopbaankeuzes. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als decaan, mentor, jobcoach, studieloopbaanadviseur, loopbaancoach, re-integratieadviseur, mobiliteitsadviseur of HR-professional. De opleiding is ook geschikt voor mensen die zich willen omscholen tot loopbaancoach of nog vrij weinig ervaring hebben.

Toelatingseisen

Deze opleiding is op hbo werk- en denkniveau. De toelatingseisen zijn als volgt:
 • Hbo werk- en denkniveau
 • Gedurende de opleiding 2 kandidaten kunnen begeleiden in een loopbaancoachtraject

Beschik je niet over de juiste instroomeisen, dan kan een intake & assessment uitkomst bieden. We bekijken samen welke route het beste bij je past!

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om:

 • een vraag-verhelderend gesprek met een kandidaat en opdrachtgever te voeren om een loopbaancoachtraject op te starten;
 • een doelgericht begeleidingsvoorstel op te stellen voor een loopbaantraject, waarbij duidelijke doelen zijn bepaald;
 • de kandidaat te begeleiden bij zelfreflectie en het uitvoeren van (zelf-)onderzoek;
 • de kandidaat te begeleiden bij het ontwikkelen van een visie op de loopbaan, leer- en ontwikkelmogelijkheden;
 • de kandidaat te begeleiden in het oriëntatie- en keuzeproces bij het maken van een loopbaan-, leer-, of ontwikkelplan;
 • de kandidaat te ondersteunen bij de uitvoering van een loopbaan-, leer- of ontwikkelstap;
 • een begeleidingsproces van een loopbaantraject af te sluiten en te evalueren met kandidaat en opdrachtgever.

De competenties ‘Methodisch werken, Inlevingsvermogen, Effectief communiceren, Adviseren en Coachen’ staan centraal in deze opleiding, en sluiten naadloos aan bij het Noloc-toetsingskader voor loopbaanprofessionals.

Erkenningen

Je ontvangt nadat je de hele opleiding succesvol hebt doorlopen het diploma ‘loopbaancoach’ van Elan Training op hbo-niveau met een omvang van 11 EC. Volg je een of meerdere modules, dan krijg je bij succesvolle afronding een certificaat met een omvang van 3 EC per module.

Noloc registratie

Onze loopbaancoach opleiding sluit aan bij het toetsingskader voor de Noloc loopbaanprofessional. Hierdoor kun je na afloop en succesvolle afronding van de opleiding in aanmerking komen voor registratie in het register van Noloc als erkend loopbaanprofessional. Raadpleeg de website voor de actuele eisen.

Deze opleiding start meerdere keren per jaar. Voor elke start kun je je met het betreffende inschrijfformulier inschrijven. Natuurlijk kun je ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

De eerstvolgende opleiding start in oktober 2021 op de trainingslocatie in Ulvenhout. De opleiding duurt 8-9 maanden.

In 2021 zullen er verschillende opleidingsgroepen starten. Dan bieden we de opleiding niet alleen aan op onze locatie in Ulvenhout, maar ook op onze nieuwe trainingslocatie Villa Schoolthoff, in Kring van Dorth (gemeente Lochem).

Klassikaal en online

De loopbaancoachopleiding is blended vormgegeven, wat betekent dat je zowel klassikaal als online lesonderdelen volgt.
Je kunt gebruik maken van ons digitale, web-based, leerplatform Elan Learning, via het aNewSpring portal. In de afgeschermde leeromgeving kun je veilig online contact leggen met trainers en medestudenten en vindt je alle praktische informatie over jouw opleiding. Ook kun je je hier onder andere leerstof interactief eigen maken, oefenen in e-learningmodules en je opdrachten inleveren. Je vindt er alles om je flexibel voor te kunnen bereiden en het optimale uit je opleiding te halen!

Programma opbouw

De opleiding bestaat uit drie modules, die elk ingaan op een ander aspect van loopbaancoaching. Zo gaan we in de eerste module in op loopbaanoriëntatie en -theorieën. De tweede module is toegespitst op het je eigen maken van loopbaancoaching en allerlei methodieken. De derde module betreft loopbaanmanagement en de arbeidsmarkt. Je rondt de opleiding af met een afsluitende dag waarbij je een presentatie geeft over je portfolio.

Module 1: Loopbaan oriëntatie en -theorieën

(Module 1 bestaat uit twee lesblokken; één lesblok van drie aaneengesloten lesdagen met twee overnachtingen en één lesblok van twee aangesloten lesdagen met één overnachting)

Lesblok 1.1 (3 dagen, 2 overnachtingen)
 • Vorming van de leergroepen
 • De verschillende basishoudingen noemen en deze gebruiken in een intakegesprek of coachgesprek
 • Je eigen professionele houding en gedragsstijl aanduiden
 • Oefenen met het intakegesprek – gesprekstechnieken en aansturen op zelfregie bij de coachee
 • Feedback geven en feedback ontvangen
 • Motivatietheorieën, drijfveren en leervoorkeuren classificeren en gebruiken in coaching
 • Je eigen leerstijl en die van een kandidaat aanduiden en hanteren in coaching.
Lesblok 1.2 (2 dagen, 1 overnachting)
 • De verschillende levens- en loopbaanfasen classificeren en gebruiken in coaching
 • De actuele ontwikkelingen binnen loopbaantheorie kennen en toepassen binnen de eigen begeleiding
 • Talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid typeren en de bijbehorende modellen ordenen en hanteren
 • Passende interventies om talentontwikkeling en DI te stimuleren kunnen kiezen bij een kandidaat
 • Evalueren van eigen handelen door middel van kwaliteiten- en motievenreflectie
 • Intervisie kunnen toepassen gericht op de eigen professionele ontwikkeling
 • Zakelijk kunnen schrijven en rapporteren

Module 2: Loopbaancoaching en -methodiek

(Module 2 bestaat uit twee lesblokken van twee aangesloten lesdagen met één overnachting))

Lesblok 2.1 (2 dagen, 1 overnachting)
 • De verschillende beroepen aanduiden en een overzicht geven van het Nederlandse onderwijssysteem.
 • De verschillende onderdelen en instrumenten van de zes thema’s van een coachingstraject (intakegesprek, zelfonderzoek, arbeidsoriëntatie, arbeidsmarktbenadering, rouw en evaluatie) schetsen en deze gebruiken in coaching.
 • Psychische klachten van een kandidaat herkennen en afwegingen maken in je eigen begeleidingsstijl.
 • Verschillende communicatietechnieken kunnen inzetten om waardevrij te communiceren (met verschillende doelgroepen) binnen de coaching.
 • De omgang met verschillende culturen binnen communicatie typeren en toepassen.
Lesblok 2.2 (2 dagen, 1 overnachting)
 • De techniek van oplossingsgericht coachen, de GROW-methodiek en motiverende gespreksvoering aanduiden en een coaching sessie vormgeven aan de hand van deze technieken.
 • Een afweging maken in de verschillende gesprekstechnieken en inzet van methodieken bij het vormgeven van een coachingssessie en -traject.
 • Sturing geven aan de eigen professionele ontwikkeling middels peer feedback, een POP en PAP binnen een portfolio traject
 • Intervisie kunnen toepassen gericht op de eigen professionele ontwikkeling (thema’s loopbaansturing en ethiek).

Module 3: Loopbaanmanagement en arbeidsmarkt

(Module 3 bestaat uit twee lesblokken van twee aangesloten lesdagen met één overnachting))

Lesblok 3.1 (2 dagen, 1 overnachting)
 • De tool ‘Mijn positieve gezondheid’ schetsen en gebruiken in coaching.
 • De verschillende psychodiagnostische testen onderscheiden en de toepasbaarheid hiervan bepalen.
 • Testuitslagen interpreteren en rapporteren en hoe je deze kunt gebruiken in analyse en begeleiding.
Lesblok 3.2 (2 dagen, 1 overnachting)
 • Organisatietheorieën en -fit classificeren en het belang hiervan van aangeven.
 • Kritisch beoordelen of een vacature passend is voor een kandidaat, waarbij je role- en culturefit in acht neemt.
 • De verschillende ontwikkelingen en trends binnen de arbeidsmarkt de invloed hiervan op de aard en het aanbod van werk illustreren.
 • Ondersteuning bieden bij sollicitatietrajecten, zoals het opstellen van een CV, motivatiebrief of LinkedInprofiel. Coachee voorbereiden op sollicitatiegesprekken en hierin coachen.
 • Een advies vormgeven aan de hand van deze arbeidsmarktinformatie.
 • De verschillende methodieken van (digitale) marktbenadering noemen en gebruiken in coaching.
 • Intervisie kunnen toepassen gericht op de eigen professionele ontwikkeling (thema werkexploratie).
 • Evalueren van eigen handelen door middel van reflectie en presentatie van eigen professionalisering.

Vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×